Asimilează cele mai importante cunoștințe de geografie umană din cele mai complexe materiale didactice

     Geografia este una dintre științele cele mai importante care se studiază la școală, iar acest lucru este susținut și de faptul că se numără printre materiile opționale, la care se poate susține Bacalaureatul. Cu ce se ocupă geografia? Cred că fiecare știe că aceasta este știința care se ocupă cu studiul reliefului, a solurilor, a climei, a fenomenelor și a specificațiilor acestora, precum și cu studiul și analiza populației. Pattison în articolul  „The Four Traditions of Geography”  sublinează și delimitează cel mai bine acest fapt, identificând mai multe direcții de cercetare în acest domeniu. Astfel, conform spuselor lui, ar exista trei direcții tradiționale ale cercetării în domeniul geografiei, după cum urmează: analiza spațială a fenomenelor naturale și umane ( un studiu al distribuției), analiza locurilor și al regiunilor ( un studiu fizic), un studiu al relației dintre om și uscat și cercetarea în domeniul științelor Pământului[1].

      Cu timpul, însă, pentru a simplifica studiul ei de către elevi și nu numai, aceasta a fost divizată în două mari categorii: geografia umană, în cadrul căreia se studiază oamenii, comunitățile, culturile, economia, precum și interacțiunile oamenilor cu mediul, respectiv geografia fizică, care se ocupă cu studiul Pământului și a mediului său natural. Dintre aceste două ramuri, pe parcursul clasei a X-a, elevii se vor ocupa dea cea dintâi, abordând și ocupându-se pe parcursul întregului an de domeniul geografiei umane. Gândindu-ne foarte bine la cea ce aveți de învățat și analizând îndeaproape programa școlară, noi, echipa Delfin, ne-am gândit să vă punem la dispoziție unele dintre cele mai bune manuale de geografie clasa a 10-a, pentru diferite profiluri/ specializări. După cum se poate deduce deja din cele specificate, mai sus, gama noastră cuprinde manuale realizate în conformitate cu programa școlară și care sunt avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

        Manualele de geografie de clasa a X-a disponibile la noi pe site-ul sunt următoarele:

  1. Ion Velcea, Claudia Popescu, Ion Nicolae, Dan Dumitru, Geografie. Manual pentru clasa a X-a, București, Didactică și Pedagogică, 2019. 
  2. Silviu Neguț, Gabriela Apostol, Mihai Ielenicz, Geografie. Manual pentru clasa a X-a, București, Humanitas, 2015.
  3. Ion Velcea, Claudia Popescu, Ion Nicolae, Dan Dumitru,  Geografie. Manual pentru clasa a X-a, București, Didactică și Pedagogică, 2011.
  4. Manuela Popescu, Ștefan Pacearca, Geografie, București, Aramis, 2006.
  5. George Erdeli, Gheorghe Vlăsceanu, Cătălina Șerban, Geografie. Manual pentru clasa a X-a, București, Economica Preuniversitaria, 2005.
  6. Octavian Mândruț, Geografie, București, Corint, 2005.
  7. Grigore Posea, Nicu Aur, Geografie. Manual pentru clasa a 10-a, București, All, 2005.
  8. Pompiliu Cocean, Geografie. Manual pentru clasa a X-a, București, Sigma, 2005.
  9. Octavian Mândruț, Geografie generală. Manual pentru clasa a X-a SAM ( Școala de Arte și Meserii), București, Corint, 2005.

         Conținutul oricărui manual de geografie de clasa a X-a este unul complex, realizat cu profesionalism și este structurat pe capitole. Întâlnim informații despre ceea ce înseamnă mediul înconjurător și din ce este el format, despre raportarea elementelor semnificative din societate, știință și tehnologie la mediul înconjurător  ca întreg și sistemele sale componente, noutăți despre populații și așezări, despre sistemul economic și geopolitic, despre elementele de geografie socială și culturală. Elevul se va familiariza pe parcurs cu noi noțiuni din domeniul geografic, va înțelege problematica acestei lumi și va deveni conștient de acțiunile nefavorabile exercitate de ființa omenească asupra mediului, încercând să le stopeze.

  • Pompiliu Cocean, Geografie. Manual pentru clasa a X-a, București, Sigma, 2005.

     Manualul de geografieal cărui autor este Pompiliu Cocean a apărutla București, la editura Sigma, în anul 2005. Acesta este un manual foarte complex, autorii oferind elevilor o perspectivă extinsă asupra geografiei politice și economice, în general. Temele abordate sunt structurate în funcție de cele trei componente majore ale geografiei umane: geografia politică, geografia populației și așezărilor și geografia economică. Manualul este îmbogățit cu imagini asupra unor elemente reprezentative, cu rubrici Dicționar, Studiu, Studiu de caz și Evaluare, precum și cu cele patru teste după modelul examenului de Bacalaureat. De asemenea, acesta conține numeroase hărți destinate analizei și raportării elementelor din text, cu texte explicative, cu detalii concrete și cu diverse aplicații destinate completării cerințelor de concretizare a învățării, care să-i atragă spre studiu, să le stimuleze interesul pentru geografie.

       Prin întreg conținutul fiecărui manual se urmărește întocmai stimularea procesului de învățare, iar exercițiile și temele sugerate contribuie la dezvoltarea unor competențe cheie. Astfel că, la finalul anului școlar se dorește ca elevii să-și formeze deprinderi și abilități în acest domeniu. Ei  trebui vor trebui să fie capabili să utilizeze terminologia științifică specifică geografiei, să descrie și să explice mișcările observate pe diferite planuri, să sesizeze legăturile dintre elementele economice și cele politice, să analizeze, să interpreteze și să construiască schițe.

        Puteți achiziționa, simplu și ușor, oricare dintre manualele nostre, prin accesare link-ului atașat, mai sus, în descriere. Alegeți să învățați din materiale calitative!


[1] William D. Pattison, ,,The Four Traditions of Geography’’, în Journal of Geography, September/October 1990, pp. 202–206.